DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO
  DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ W WIELKIM TYGODNIU

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

Dekret Biskupa Tarnowskiego

po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

14 marca 2020 roku